Herinneringen

 

In 1931 verhuisden wij van de Draaierswijk naar de Dwarsstraat, nu

Schaepmanlaan.

Het bleek dat in de buurt vrij veel joden woonden. Bij ons in de straat de familie

Vrengel en de ongehuwde dame Sara van Zanten. Verder woonden er in de

buurt vier broers Stoppelman. Dat waren Herman, Izaak, Daniel en Aaron. De

laatste was vrijgezel en woonde bij zijn zuster Rebecca, die Bekke werd

genoemd. Zij was getrouwd met de Jong. Met de jongste zoon, Salomon speelde

ik wel eens.

Bekke was een grote vrouw die soms luidkeels van zich deed horen in gesprek

met buurvrouwen. Van de andere drie broers woonde Daniel net als Bekke in

de Burgemeester van Weringstraat en de andere twee in de Binnenweg, nu

Thorbeckelaan.

Ik herinner me nog het volgende:

Het gebeurde wel dat er vreemd uitgedoste mannen verschenen. Ze droegen een

puntige hoed en waren gekleed in een soort kaftan. Zij gingen onder andere op

bezoek bij de familie de Jong. Bekke liet tegenover buurvrouwen merken dat ze

dat niet op prijs stelde, want die mannen kwamen "schooien". Waarschijnlijk

waren het joden afkomstig uit oost europa, wellicht gevlucht na een pogrom en

op weg naar Amerika. Daar was geld voor nodig en de familie de Jong had dat

niet. Bekke had al eens de deuren op slot gedaan en toen had de betreffende

man door alle ramen naar binnen gekeken.

Nu gebeurde het een keer dat de overbuurvrouw, mevrouw Suk, bij Bekke

vandaan kwam. Aan de overkant van de straat gekomen zag ze in de verte weer

zo'n vreemde hoed komen en om haar buurvrouw te waarschuwen riep ze zo

hard mogelijk: Bekke, der komt een jeude aan".

De familie verhuisde later naar de stad Groningen. Meneer de Jong kon daar

werk krijgen. Met mijn moeder ben ik daar eens op bezoek geweest. Op het

balkon van hun bovenwoning werden kippen gehouden in sinaasappelkistjes.

Bernhard Stoppelman uit de Binnenweg was later lid van Noordster. Hij was

keeper in het 4e of 5e elftal. In de oorlog moest hij zijn lidmaatschap beeindigen

en mocht ook niet meer op het veld komen. Tijdens wedstrijden ging hij kijken

vanaf een volkstuintje aan de kant van de boerderij van Smit. De toemalige

terreinknecht, Harm Rendering zorgde dat hij vrij uitzicht op het speelveld had.

Toeschouwers die Bernhard in de weg stonden werden door hem weggejaagd.

 

Terug naar overzicht