Lesbrieven               

 

 

 

  

   bij het Project  Stolpersteine

 

  

      Pekela.                                                         

 

 

 

 

 

 

 Inleiding

 

 

De aangeboden Lesbrieven zijn een initiatief van de ‘Werkgroep Stolpersteine Pekela’. Enerzijds ter gedenking van hen die omgekomen zijn als gevolg van Duitse agressie en racisme en anderzijds om opgroeiende kinderen bewust te maken van een stuk plaatselijke historie.

 

Ze zijn bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en van de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn niet bedoeld ter vervanging van de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog, maar te beschouwen als een aanvulling op de lesstof die de school zelf al aanbiedt. In de ‘Inhoudsopgave’ is aangegeven welke Lesbrieven de samenstellers meer geschikt achten voor het basisonderwijs en welke lesstof volgens hen beter aansluit bij het niveau van de leerlingen van het voortgezet onderwijs.

 

De werkgroep hoopt dat de inhoud van de brieven een verrijking is bij de geschiedenislessen en houdt zich aanbevolen voor commentaar dat ter verbetering kan dienen.

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave van de Lesbrieven.

 

 

 

Lesbrief 1.     Waarom Stolpersteine in Pekela                                                  B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 2.     Waarom die Duitse Jodenvervolging door de nazi’s                V.O.

 

 

Lesbrief 3.     De Tweede Wereldoorlog in Pekela (1940 – 1945)                    B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 4.     De familie Toncman                                                                       B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 5.     Het dagelijks leven van de Joden                                               B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 6.     De joodse kalender en joodse feestdagen                                V.O.

 

 

Lesbrief 7.     De joodse begraafplaats in Oude Pekela van 1693 tot 1989    B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 8.     Kamp Westerbork                                                                          B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 9.     Het leven in Kamp Westerbork                                                    B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 10.   De organisatie van Kamp Westerbork                                        V.O.

 

 

Lesbrief 11.   Op transport naar Duitsland of Polen                                         B.O. en V.O.

 

 

Lesbrief 12.   Tot slot (met woordverklaring)                                                    B.O. en V.O.

 

 

 

Bijlage 1.        Ervaringen van joodse onderduikers uit Pekela.                     B.O. en V.O.

 

 

Bijlage 2.        Geraadpleegde literatuur en aanbevolen boeken.                  B.O. en V.O.