Persbericht van maandag 3 december 2012.

 

 

STOLPERSTEINE VOOR PEKELDER VERZETSSTRIJDERS

 

OUDE PEKELA. De Werkgroep Stolpersteine Pekela heeft zich tot doel gesteld om voor alle Joodse medeburgers en Pekelder verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht een herdenkingssteen te plaatsen. Veertig van deze “Stolpersteine” werden op 19 juni dit jaar op verschillende locaties in Boven Pekela, Nieuwe Pekela en Oude Pekela onthuld. In totaal gaat het om 146 exemplaren. Op zondag 14 april 2013 zal de volgende serie worden geplaatst. Dan gaat het om 16 Pekelder verzetsstrijders die hun activiteiten met de dood moesten bekopen. Op die dag zullen er in genoemde plaatsen respectievelijk 3, 5 en 8 herdenkingsstenen voor altijd in de Pekelder grond worden verankerd. Het gaat om de nagedachtenis aan Abel Petrus Bernardus Sanders, Adolfus Henderikus Lukken, Kornelus Baas, Hindrik Walters, Georg Steinfelder, Freerk Walters, Albert Bos, Geert Bruintjes, Harm Heijes, Klaas Drent, Derk en Sietse Muller, Johannes Dijkhuis, Jan Koolhof, Roelf Korvemaker en Harm van der Laan. Mogelijk dat daar nog de naam van Harm Roelf Ots aan wordt toegevoegd. De Werkgroep beschikt echter nog over onvoldoende gegevens van Ots om hem definitief als verzetsstrijder te kunnen aanmereken. Zij roept daarom mensen op die meer informatie kunnen verschaffen. De datum 14 april is gekozen omdat op die dag de bevrijders Oude Pekela binnentrokken en de vijand verjoegen. Het programma is op enkele details na al vastgesteld. Genodigden en andere betrokken worden ‘s middags om 13.00 uur ontvangen in het ontmoetingscentrum de Kiepe in Nieuwe Pekela om vervolgens per bus de verschillende locaties in de Pekela’s te bezoeken en de steenleggingen bij te wonen. Aan het eind van de sessie wordt in de Kiepe een gezamenlijke broodmaaltijd genuttigd waarna met het avondprogramma zal worden gestart. Toespraken van burgemeester Meindert Schollema en gastspreker Harm van der Veen vormen daarvan een onderdeel. Centraal staat echter de plechtige herdenking van de slachtoffers. Het geheel zal muzikaal worden omlijst. Het avondprogramma heeft een openbaar karakter. De Werkgroep Stolpersteine Pekela streeft er naar om voor de nog resterende 90 overige Joodse oorlogsslachtoffers evenzovele stenen te plaatsen gedurende het tijdvak april 2013 – december 2014