Project Stolpersteine van start

PEKELA Ė In april vorig jaar werd de basis gelegd voor het Project Stolpersteine Pekela. Een uit acht personen bestaande werkgroep heeft vanaf die periode hard gewerkt om de doelstelling, het realiseren van een blijvende herinnering aan in de tweede wereldoorlog omgekomen dorpsgenoten, waar te kunnen maken. Het gaat daarbij met name om de vele Joodse slachtoffers en een aantal verzetsstrijders van Pekelder origine of die toen in de Pekelaís woonachtig waren.

Verreweg de meeste van de 131 joodse Pekelders kwamen om in Auschwitz (88), maar ook in Sobibor (37), Monowitz (3), Vaihingen (1), Buchenwald (1) en Kamp Westerbork (1) overleefden zij de ontberingen niet.
Inmiddels heeft ook het werven van financiŽle middelen zín vruchten afgeworpen. Hoewel het totaal benodigde bedrag nog niet binnen is vindt de werkgroep het verantwoord om met het leggen van de gedenkstenen van start te gaan. Het gaat daarbij voorlopig om 40 exemplaren. Die zullen worden geplaatst op dinsdag 19 juni 2012 op locaties aan de Hendrik Westerstraat (2) en Feiko Clockstraat (2) in Oude Pekela, de Dr. H.Brouwerstraat in Nieuwe Pekela en de J.R.Stuutstraat in Boven Pekela. De stenen worden gelegd door de bedenker Gunter Demnig.
Wie het project financieel wil sturen kan zijn bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: 43.66.13.344, ten name van: Werkgroep Stolpersteine Pekela.
Artikel geplaatst door Arjan Brondijk op 24-01-12 11:55.

Bron: Streekblad